Job Title Position Job Function

- (เพศ : ชาย , หญิง | อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้น | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท | ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป)

8 ผู้จัดการโครงการ

- (เพศ : ชาย , หญิง | อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท | ประสบการณ์(ปี) : 3 ขึ้นไป )

9 นักวิเคราะห์ระบบ

- (เพศ : หญิง | อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี | ระดับการศึกษา : ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี | ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป | อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ | )

5 ธุรการ

- (เพศ : หญิง | อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท | ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป | )

3 เลขานุการโครงการ

- (เพศ : หญิง ชาย | อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท (นิติศาสตร์) | ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป | )

5 นิติกร

- (เพศ : ชาย | อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท | ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป | *** หากมีใบ กว. จะพิจารณาเป็นพิเศษ | )

2 วิศวกรโยธา

- (เพศ ชาย-หญิง | อายุ 24-45 ปี | ระดับการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท | ประสบการณ์ 2-5 ปี)

5 พัฒนาระบบ

- (เพศ ชาย-หญิง | อายุ 30 ปีขึ้นไป | ระดับการศึกษา ปริญญาโท | ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป )

3 ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และสนับสนุนงานระบบ

- (เพศ : ชาย | อายุ(ปี) : 23 - 35 | ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. | ประสบการณ์(ปี) : 2 )

1 ซ่อม ประกอบ เชื่อมไฟฟ้า

- (เพศ : ชาย | อายุ(ปี) : 23 - 35 | ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส. | ประสบการณ์(ปี) : 2 )

1 ปรับแต่งและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้า